BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
 
(Áp dụng từ 1/1/2015)
 
 
 1- Trang chủ                               Đơn giá VNĐ/tuần
Vị trí quảng cáo
Kích thước
Báo giá (VNĐ)
Ghi chú
Banner top 1
90 x 365px
4.000.000
Chia sẻ 3
Banner top 2
90 x 365px
4.000.000
Chia sẻ 3
Banner phải 1
 135 x 365px
3.000.000
Chia sẻ 3
Banner phải 2
 135 x 365px
3.000.000
Chia sẻ 3
Banner phải 3
 135 x 365px
3.000.000
Chia sẻ 3
Banner giữa 1
90 x 485px
2.000.000
Chia sẻ 3
Banner giữa 2
90 x 485px
2.000.000
Chia sẻ 3
Banner phải
90 x 365px
1.000.000
 
Banner phải
90 x 365px
2.000.000
 
Banner giữa
90 x 690px
2.000.000
 
Banner đáy
90 x 980px
1.000.000
 
 
 
 2 - Trang chuyên đề                    Đơn giá VNĐ/tuần
Vị trí quảng cáo
Kích thước
Báo giá (VNĐ)
Ghi chú
Banner top 1
90 x 365px
1.000.000
 
Banner top 2
90 x 365px
1.000.000
 
Banner phải 1
 295 x 268px
 600.000
 
Banner phải 2
 150 x 181px
 300.000
 
Banner phải 3
 447 x 181px
 500.000
 
 
 
 
 3 - Trang trong                            Đơn giá VNĐ/tháng
Vị trí quảng cáo
Kích thước
Báo giá (VNĐ)
Ghi chú
Danh bạ logo
91 x 47px
1.000.000
 
Có đường linh sang
Videoclip
 90 x 365px
5.000.000
Cung cấp clip QC
 
 
Ghi chú:
-         Báo giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT
-         Các vị chí quảng cáo chia sẽ 15s sẽ chuyển đổi 1 lần
-         Phí thiết kế maquette 1.000.000VNĐ cho 1 benner
-         Đơn vị khai thác độc quyền quảng cáo trên www.xaydungnhadat.com
- Liên hệ: 0964101042
Trang chủ   |  Tin mới   |  Giải trí   |  Đời sống
+ Cơ quan thiết lập trang tin: Công ty Cổ phần Truyền thông Enter Việt Nam
+ Địa chỉ trụ sở: Số 15/107, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 
+ Số điện thoại: 0912 666 648 
+ Email; xdnhadat@gmail.com  
+ Người quản lý trang tin: Lê Thị Hồng Vân
+ Số điện thoại: 0912 666 648 
+ Email; xdnhadat@gmail.com  
 
Copyright © 2005-2010 XayDungNhaDat. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®